Έρευνα και Ανάπτυξη


Σε αυτό το πεδίο της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Επίσης δίνονται πληροφορίες για τα εργαστήρια και τα ινστιτούτα που λειτουργούν στο Τμήμα.