Ενημερώνονται οι φοιτητές του Z΄ Εξαμήνου ότι το μάθημα «Νομισματικής Πολιτικής» της Πέμπτης 16 Νοεμβρίου 2023 αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 στις 10:00.

Ο Διδάσκων,

Ελευθέριος Σπυρομήτρος