Ενημερώνονται οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Η΄ Εξαμήνου που έχουν επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση, ό,τι όσοι στην ΥΔ δεν έχουν συμπεριλάβει ότι ασφαλίζονται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ ή με ιδιωτική ασφάλιση, θα πρέπει να στείλουν μια ΥΔ ότι ασφαλίζονται σε παροχή σε είδος. Διαφορετικά θα πρέπει να προβούν στην αντίστοιχη ασφάλιση πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Ο Διδάσκων,

Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς