Ενημερώνονται οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Η΄ Εξαμήνου ότι θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση (5η διάλεξη) με θέμα Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, και Επαγγελμάτων

στο πλαίσιο της  «Πρακτικής Άσκησης» την  Τετάρτη  27 Μαρτίου 2024 κατά το τέλος του μαθήματος Ξένες Άμεσες Επενδύσεις & Πολυεθνικές Εταιρίες από τη διδάσκουσα του μαθήματος Κυρία Δάλλα.

Ο Διδάσκων,

Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς