Παρακαλούνται οι φοιτητές που έκαναν αίτηση για Πρακτική Άσκηση να δηλώσουν το σχετικό μάθημα της Πρακτικής Άσκησης εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση.

Ο Διδάσκων,

Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς