Τα μαθήματα σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του πανεπιστημιακού έτους 2023-2024 ξεκινούν την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023.

Το πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ.