Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 87 της 27 Ιουλίου 1973, και ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Ονομάστηκε “Δημοκρίτειο” προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύθηκε το έτος 1999 στην Κομοτηνή, η οποία είναι η έδρα του ΔΠΘ, αλλά και η πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα εκ των 5 Τμημάτων του ΔΠΘ που δημιουργήθηκαν εκείνη τη χρονιά στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1999 σε ένα κτίριο σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Πανεπιστημιούπολη, μαζί με την Νομική Σχολή.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει τα δύο πρώτα έτη σπουδών (4 εξάμηνα) κοινά μαθήματα για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Τα δύο τελευταία έτη (4 εξάμηνα) προσφέρει δύο βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης αυτές της Οικονομικής Ανάλυσης και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιχειρεί έτσι να εξασφαλίσει στους αποφοίτους του τόσο  τις γενικές όσο και τις εξειδικευμένες γνώσεις των Οικονομικών και διοίκησης των επιχειρήσεων  που συναντώνται στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας διεθνώς.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει καταρτισθεί με γνώμονα τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής γνώσης, την ακαδημαϊκή δεοντολογία, την διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα διεθνή δεδομένα που ισχύουν στον χώρο της οικονομικής επιστήμης σήμερα και βελτιώνεται συνεχώς με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Το Τμήμα συνεργάζεται ήδη με ξένα Πανεπιστήμια στο επίπεδο των προγραμμάτων Erasmus ενώ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν και τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες, αλλά και να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό αλληλεπιδρούν αφενός με φοιτητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, αφετέρου με την αγορά εργασίας επιτυγχάνοντας έτσι τον εμπλουτισμό των γνώσεων που μέσω των Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος απέκτησαν. Η εμπειρία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τον ενίσχυση του υποβάθρου τους και λειτουργεί ευεργετικά ως προς το σχηματισμό της προσωπικότητάς τους, προσφέροντάς τους συμπληρωματικές γνώσεις και εμπειρίες.