ΠΜΣ Χρηματοοικονομική – Λογιστική


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 finanaccount.econ.duth.gr

Προκήρυξη ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις που συντελούνται στις επιστήμες της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει τη θεωρητική γνώση και τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας με τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν την λειτουργία και εξέλιξη ενός οικονομικού συστήματος, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα σπουδών συμβάλλει:

Α. Στην εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης

Β. Στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης

ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η Λογιστική και η Χρηματοοικονομική αποτελούν βασικούς κλάδους απασχόλησης για τον σύγχρονο οικονομολόγο. Η σύνδεση με την αγορά και η επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων αποτελούν βασικές μέριμνες του Προγράμματος. Ανάμεσα στα άλλα, η Εβδομάδα Καριέρας με εκπροσώπους από περισσότερες από είκοσι πέντε επιχειρήσεις από τις σημαντικότερες της χώρας, αποσκοπεί στο να φέρει σε άμεση επαφή τους αποφοίτους μας με τον κόσμο της αγοράς. Θα συμμετέχουν εταιρείες από τον Τραπεζικό  κλάδο, τον Χρηματιστηριακό και τον Ασφαλιστικό τον κλάδο των Ελεγκτικών Εταιριών και των Ορκωτών Λογιστών, τον κλάδο των Συμβούλων Επιχειρήσεων αλλά και από την βιομηχανία, τον   τουρισμό και τις μεταφορές. Συνοψίζοντας επιτυγχάνεται:

Α. Σύνδεση θεωρίας και πράξης

Β. Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 Οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι καθηγητές Πανεπιστημίου εγνωσμένου επιστημονικού κύρους με διεθνή επιστημονική και επαγγελματική παρουσία στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, καθώς και διακεκριμένα στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μαθήματα Κορμού (Α Εξάμηνο)
Κεφαλαιαγορές και Αγορές Συναλλάγματος
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Χρηματοοικονομική
Ανάλυση και Αποτίμηση Επενδύσεων
Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Β ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνση Λογιστικής
Τραπεζική Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Νομισματική Πολιτική Ελεγκτική
Χρηματοοικονομική Δημοσίου Τομέα Διοικητική Λογιστική
Διαχείριση Κινδύνου Φορολογική Λογιστική
Παράγωγα επί χρηματοπιστωτικών μέσων και εμπορευμάτων Παράγωγα επί χρηματοπιστωτικών μέσων και εμπορευμάτων