Η ύλη των εξετάσεων στο μάθημα  “Διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις” είναι η εξής :

Από το βιβλίο

Α. Δ. Κυρκιλής, 2010, “Άμεσες ξένες επενδύσεις”, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

ΣΕΛ 17-219

 

Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Χαζάκης

Καθηγητής