Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος, κου Γεωργίου Σκλιά του Παντελή με θέμα: «DYNAMIC PROJECT MANAGEMENT TECHNIQUES FOR BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS IN PUBLIC POLICIES».

Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και ο υποψήφιος θα παραστούν στην υποστήριξη με φυσική και εξ αποστάσεως παρουσία, μέσω της διαπιστευμένης πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων «e:Presence».