Διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ.69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 39824,39825,39826
Email: secr@econ.duth.gr