Ορκωμοσία ΜΒΑ – 5 Ιουνίου 2019  • Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στις 5 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη στις.
  • Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα συμμετέχουν να προσέλθουν στη Γραμματεία μεταξύ 11:30-12:30 για εξακρίβωση στοιχείων.
  • Τηλέφωνα Γραμματείας 2531039824 και 39825
  • Απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας η χρήση αντικειμένων που προκαλούν ηχητική ή υλική ρύπανση.
  • Επισημαίνεται ότι θα απαγορεύεται η είσοδος στο αμφιθέατρο σε άτομα που φέρουν τέτοιου είδους αντικείμενα.