Ανακοίνωση Επιτυχόντες/Εγγραφή/Δίδακτρα ΜΒΑ 2019-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΕΓΓΡΑΦΗ_ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΒΑ 2019..

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο ΜΒΑ

Υπεύθυνη_Δήλωση αποδοχής κανονισμού

ΕΛΚΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Υπεύθυνη_Δήλωση συνοδ.απαλ.διδάκτρων

ΦΕΚ 3387_10.8.2018 για απαλλαγή διδάκτρων