ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020


Η έναρξη του εξαμήνου σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έχει οριστεί για την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020