Ενημέρωση φοιτητών


Ενημέρωση φοιτητών ΑΕΙ σχετικά με την υποχρεωτική ανανέωση του προσωπικού δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ.pdf

ΩΡΑΡΙΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ – ΣΤΑ

640_ΠΡ-ΔΣ