Ανακοίνωση για Δήλωση Μαθημάτων-Ανανέωση Εγγραφής


Ανακοίνωση για δήλωση μαθημάτων χειμερινού

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ φοιτητών που γράφτηκαν πριν το 2007

Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής – Δήλωσης μαθημάτων:

από  21-10-2019  μέχρι  3-11-2019