Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Α΄ έτους σπουδών 2019-2020 του ΜΒΑ


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

MBA: Master in Business Administration

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΕΝΑΡΞΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση Α’ έτος σπουδών ΜΒΑ 2019_2020

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο ΜΒΑ

Υπεύθυνη_Δήλωση αποδοχής κανονισμού

ΕΛΚΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Υπεύθυνη_Δήλωση συνοδ.απαλ.διδάκτρων