Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Β΄ έτους σπουδών 2019-2020 του ΜΒΑ


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

MBA: Master in Business Administration

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ου ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  2ου ΕΤΟΥΣ  –  ΕΝΑΡΞΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση Β΄ έτος σπουδών ΜΒΑ 2019-2020