Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές


Οι φοιτητές οι οποίοι αιτήθηκαν μετεγγραφή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών   παρακαλούνται όπως καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε αποστολή με ταχυμεταφορική-courier τα ακόλουθα:

  1. Εκτυπωμένη αίτηση που υπέβαλαν ηλεκτρονικά
  2. Τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους για μετεγγραφή
  3. Δύο (2) φωτογραφίες
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για άρρενες φοιτητές)
  6. Φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου
  7. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (Από τα ΚΕΠ)

από Δευτέρα 25.11.2019 έως την Παρασκευή 29.11.2019 , προκειμένου να ελεγχθούν στο Τμήμα υποδοχής.

Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές 2019