ΔΟΣΥΠ-Εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής στην Κομοτηνή με θέμα: «Όρια και Διεκδικητικότητα»


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών του Δ.Π.Θ. διοργανώνει εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής στην Κομοτηνή με θέμα:

«Όρια και Διεκδικητικότητα»Όρια.και.Διεκδικητικότητα