ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ”


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ EKΔΗΛΩΣΗΣ – Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.