Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ”_ΜΒΑ


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα : MBA: Master in Business Administration

Μάθημα: ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31  Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00.