Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ”_ΜΒΑ


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα : MBA: Master in Business Administration

Μάθημα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:30-20:30.