Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020


Τα μαθήματα διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του 2019-2020 αρχίζουν την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020