Εκδήλωση του Τμήματος με το Alba και την Chipita


The Chipita Future Leaders Learning Series:

Developing a Growth Mindset

Αναπτύσσοντας Νοοτροπία Συνεχούς Μάθησης & Ανέλιξης – 2020

Schedule Komotini

Περιγραφή προγράμματος

Φορμα συμμετοχής