Πρόσθετα μέτρα προστασίας για την πρόληψη διάδοσης του Covid-19


Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας παραθέτουμε τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας για την πρόληψη διάδοσης του Covid-19.

http://duth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-covid-19