Νέα ανακοίνωση για στέγαση και σίτιση φοιτητών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο


Νέα ανακοίνωση η οποία αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών

για στέγαση και σίτιση φοιτητών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 2019-2020 ηλεκτρονική αποστολή 12.3.2020.pdf