Πρόγραμμα TOGETHER


Tο πρόγραμμα TOGETHER καλεί φοιτήτριες και φοιτητές να αποτελέσουν μέρος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος TOGETHER AUTH. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητριών/τών και ακαδημαϊκού προσωπικού, με στόχο την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών, που χαίρουν διεθνούς προστασίας. Μεταξύ άλλων, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι η δημιουργία Χάρτη Καλωσορίσματος για Πρόσφυγες, εκπαιδευτικού υλικού που θα απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές και κατευθυντήριων οδηγιών για το ακαδημαϊκό προσωπικό. Περισσότερες πληροφορίες γα το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ και περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο σας στην ομάδα εδώ.

Όσοι και όσες φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται παρακαλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή, 20/3/2020. 

Oι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο together.auth@gmail.com.

Together_Call for Students