Έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων στο Π.Π.Σ.


Ανακοινώνεται ότι το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ξεκινά κανονικά από την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 στις προκαθορισμένες με βάση το πρόγραμμα διδασκαλίας ώρες μέσω της  πλατφόρμας e-class του ΔΠΘ  .