Πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διδασκόμενων μαθημάτων


Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διδασκόμενων μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Skype for Business  μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα  της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης  https://itc.duth.gr και από την κατηγορία Υπηρεσίες να επιλέξετε Τηλεκπαίδευση -> Skype for Business

ή εναλλακτικά  ακολουθώντας απευθείας τον σύνδεσμο https://itc.duth.gr/skype-for-business/