Διαδικασία διανομής διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο


Εκδόθηκε το ΦΕΚ 1271_09.04.2020 τ. Β’ , στο οποίο σύμφωνα με την απόφαση 44726/Ζ1 των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 λόγω των εκτάκτων αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση του Covid-19. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η διανομή θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον παράδοση μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς προς κάθε δικαιούχο φοιτητή.