ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης 90/09.04.2020 δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΕΔΙΑ
1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων.pdf

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών_Τμ.ΟΕ_ΔΠΘ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ