Πρόσκληση Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ προσκαλεί του φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να υποβάλουν αίτηση στο διάστημα από 28/4/2020 έως 4/5/2020. Η πρακτική άσκηση αφορά 11 θέσεις  και θα πραγματοποιηθεί κατά τους θερινούς μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2020, με την προϋπόθεση της ύπαρξης της σχετικής χρηματοδότησης και των αντίστοιχων θέσεων από εργοδότες.

Σημείωση: η υλοποίηση προϋποθέτει την άρση της αναστολής της Πρακτικής Άσκησης

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ