Υποτροφίες του Ιδρύματος Konrad-Adenaeur-Stiftung


Υποτροφίες του Ιδρύματος KonradAdenaeurStiftung

 

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο προσκαλεί του μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία.  Οι αιτήσεις γίνονται από την ιστοσελίδα του KAS, όπου βρίσκονται και οι σχετικές οδηγίες. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Μαΐου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τη ιστοσελίδα https://www.kas.de/el/web/griechenland.