Ανακοίνωση για Περιφερειακή Οικονομική


Ενημερώνονται οι φοιτητές, ότι στο eclass του μαθήματος στις ανακοινώσεις, έχει αναρτηθεί πρόγραμμα παρουσιάσεων για τους φοιτητές που δήλωσαν θέμα εργασίας στην τελευταία περίοδο προθεσμίας (έως 17/5)