Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ-20 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο Εξωτερικό


20 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο Εξωτερικό (22-05-2020)

http://career.duth.gr/portal/?q=node%2F93791&fbclid=IwAR285Temzqe8M9GlyozDy7fL2TCQ-ki7eq5Pza076m8gvJnGQ-1ikcjiBBY#.Xs48t8bRo5s