ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

  1. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ΄ αποστάσεως και θα ξεκινήσουν στις 22 Ιουνίου 2020.
  2. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος εντός της εβδομάδας.
  3. Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος θα καθοριστεί από τον διδάσκοντα.
  4. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο eclass κάθε μαθήματος με το email που τους έχει δοθεί από το Τμήμα έως και τις 16 Ιουνίου.