Ανακοίνωση για το μάθημα Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων


Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2020 ότι για την εξέταση του μαθήματος «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων» θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα στο e-class εκ νέου (ακόμα και αν είχαν ήδη εγγραφεί) με το email του Πανεπιστημίου και συμπληρώνοντας τον ΑΕΜ τους, έως την ημερομηνία που έχει ορίσει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

 Ο  Διδάσκων,

Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς