Ανακοίνωση για τα μαθήματα Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο


Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2020 στα μαθήματα Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου ότι οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω e-class. Για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις καλούνται να εγγραφούν στο e-class στα αντίστοιχα μαθήματα. 

Προσοχή: Αν έχετε ήδη προχωρήσει σε εγγραφή στα μαθήματα, ελέγξτε ότι αυτή έχει γίνει με το email του Πανεπιστημίου. Αν όχι, θα πρέπει να γίνει εκ νέου εγγραφή με το ακαδημαϊκό σας e-mail και με εμφανή το ΑΕΜ σας προς αποφυγή προβλημάτων την ημέρα των εξετάσεων. Η εγγραφή σας θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 20 Ιουνίου. 

 
Υπενθυμίζω πως εξαιρούνται από τη διαδικασία εξέτασης όσοι φοιτητές έχουν ήδη αναλάβει να κάνουν απαλλακτική εργασία
Η διδάσκουσα,
Δρ. Ευθυμία Χρυσανθίδου