Επείγουσα ανακοίνωση του Δ.Π.Θ.-Διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων


Διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων