Επείγουσα ανακοίνωση του Δ.Π.Θ.- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης