Προκήρυξη Π.Μ.Α. ΜΒΑ Master in Business Administration για το ακ.έτος 2020-2021


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2491/29.6.2018 τ.Β΄ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:

Μ.Β.Α. «Master in Business Administration».

(Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

 Με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

1) Γενική Διοίκηση (General Management)

2) Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική (International Finance and Banking)

3) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28 Μαΐου έως και 24 Ιουνίου

Προκήρυξη ΜΒΑ Master in Business Administration2020_2021

Προκήρυξη ΜΒΑ 2020_2021 afisa

Αίτηση Εισαγωγής

Προτεινόμενη συστατική επιστολή