ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020  οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις Ιουνίου 2020, οι οποίες θα διεξαχθούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες που στάλθηκαν από το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ. στο πανεπιστημιακό τους e-mail.

Πληροφορίες για δήλωση συμμετοχής
Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο».
Ο φοιτητής / φοιτήτρια εφόσον αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στην διαδικασία των εξετάσεων, καλείται να επιλέξει τα μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί, τα οποία είναι υποσύνολο των μαθημάτων που έχει συμπεριλάβει στην εαρινή δήλωση μαθημάτων. Η δήλωση αυτή γίνεται άπαξ και δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια.