Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού 2020-2021 στο ΔΠΘ»


Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού 2020-2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» έως και 03.07.2020 στις 14:00 (έγκριση της Επιτροπής Ερευνών στη συν. 66/10.06.2020 σχετικού αιτήματος), παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο

Ω8ΖΙ46ΨΖΥ1-ΟΛΕ-1 Ορθή Επανάληψη