Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Εκτύπωση εντύπων»


Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Εκτύπωση εντύπων (υποέργο 10) για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτύπωση εντύπων.pdf

Μπορείτε να παραλάβετε τα δείγματα από τη Γραμματεία κατόπιν συνεννόησης τηλ.2531039825