Χορήγηση βεβαιώσεων για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις


Ενημερώνουμε ότι  βεβαιώσεις  συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις,για την εργασία τους, θα χορηγούνται  σε όσους φοιτητές  το επιθυμούν.

Η βεβαίωση θα αποστέλλεται στο ιδρυματικό email  του φοιτητή  μετά τα πέρας της εξέτασης και σε συνεννόηση με τον διδάσκων/ουσα.