Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”


Τα Τμήματα:
– Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδον Τμήμα),
– Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και
– Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» σύμφωνα με το ΦΕΚ 5002/τ.Β΄/31-12-2019 και τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους 2 παράλληλα τμήματα του ΔΔΠΜΣ σε Πειραιά και Κομοτηνή, ως εξής:

Για το τμήμα Πειραιά η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων έχει λήξει. (Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως 9/3/2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για έναρξη φοίτησης στο εαρινό εξάμηνο 2019-20, για τις οποίες η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την πανδημία CONID-19, αξιολογούνται για έναρξη φοίτησης στο χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-21.)

Για το τμήμα Κομοτηνής οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που είναι διαθέσιμη παρακάτω.