Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΔΠΜΣ “Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική”


Προκήρυξη-ΔΠΜΣ-Σύγχρονες-Ευρωπαϊκές-Σπουδές 2020 2021