4η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών/Call for papers

Τα μέλη Δ.Ε.Π., οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι επισκέπτες ερευνητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ καλούνται να συμμετάσχουν με εργασίες τους στην 4η Διημερίδα Ερευνητικής Δραστηριότητας που θα διεξαχθεί 14-15 Οκτωβρίου, 2020, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.

4η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ