Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επισκέπτες Ερευνητές


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επισκέπτες Ερευνητές (Visiting Research Fellows)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε συναφές γνωστικό πεδίο με τους κλάδους των Οικονομικών Επιστημών και της Διοικητικής Επιστήμης, να υποβάλουν αίτηση για θέσεις «Επισκέπτη Ερευνητή» (Visiting Research Fellow) στο Τμήμα.

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από τη Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη  30 Σεπτεμβρίου 2020 με την ένδειξη «Επισκέπτες Ερευνητές» στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr@econ.duth.gr.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επισκέπτες Ερευνητές